Główna
Aktualności
Wolontariusze poszukiwani do pracy przy komercjalizacji wynalazków
2017-02-08

OFERTA dla WOLONTARIUSZY

AIP UMK poszukuje osób chętnych do WOLONTARIATU (2 osoby) na rzecz realizacji projektu promocji badań naukowych wśród przedsiębiorców oraz łączenia nauki i biznesu w ramach projektu MNiSW „Inkubator Innowacyjności +”

na okres realizacji projektu- 24 miesiące (od lutego 2017 r.)

 

Wymagania podstawowe:

a) dobra znajomość struktury Uczelni,

b) doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętności komunikacyjne,

f) samodzielność i determinacja w działaniu,

g) dobra znajomość j. angielskiego

Wymagania uzupełniające:

a) doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klientów,

b) doświadczenie i umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych

c) wiedza o lokalnym środowisku gospodarczym,

d) dokładność, staranność, sumienność i uczciwość

e) umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, ale także wysoki poziom entuzjazmu i umiejętność neutralnej oceny sytuacji

Zakres obowiązków:

1. przygotowanie sali konferencyjnych oraz rekrutacja przedsiębiorców i naukowców do udziału w projekcie (telefoniczne potwierdzanie uczestnictwa i obecności itp.)  

2. wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach potencjalnie zainteresowanych współpracą z UMK (katalogi branżowe, portale internetowe i inne źródła informacji gospodarczej), nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z zainteresowanymi

3. współpraca z Brokerami Innowacji w zakresie logistyki (układ i rozmieszczenie stoisk wystawienniczych, wykonanie dekoracji oraz plakatowania Auli UMK, prowadzenie recepcji targowej, dystrybucja materiałów informacyjno- reklamowych podczas imprezy itp.)

4. przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonanych zadań

Korzyści z udziału w projekcie:

·        zdobycie doświadczenia w kontaktach z przedsiębiorcami,

·        zapoznanie się z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelni i wynalazkami opracowanymi przez naukowców z UMK,

·        zapoznanie z regulacjami dotyczącymi komercjalizacji wiedzy i praktycznych rozwiązań, dotyczących ochrony własności intelektualnej,

·        zdobycie bezcennych kontaktów i umiejętności pozwalających na swobodne wejście na rynek pracy

Czas pracy: min. 50 godzin/miesiąc

Oferty(CV+ opis doświadczeń, pozwalających ubiegać się o stanowisko) prosimy nadsyłać

do 12 lutego 2017 r. na adres:

innowacje@umk.pl

Z dopiskiem „WOLONTARIAT”w tytule wiadomości

Powróć do listy wiadomośći