Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018

Konkurs Liderzy Pomorza i Kujaw

Wynalazki z UMK na "Impact'18"

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

Nagrodzone wynalazki w Santa Clara

Aktualności
Impact'17 Konferencja "Nowej Gospodarki 4.0"
2017-06-01

AIP UMK bierze udział w Konferencji „Impact’17” zorganizowanej w celu propagowania informacji o możliwościach budowania gospodarki opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Konferencja odbędzie się Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Udział bierze ok. 5 tys. uczestników: naukowców, przedsiębiorców, urzędników, studentów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.

W pierwszym dniu konferencji uczestnikami byli najważniejsi przedstawiciele władz państwowych: premier Beata Szydło, wicepremier Morawiecki, wicepremier Gowin, wicepremier Gliński oraz wielu wiceministrów z Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Głównym przesłaniem płynącym z wystąpień urzędników państwowych jest zapewnienie o wsparciu wszelkich działań zmierzających do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Uczestnicy usłyszeli ze sceny bardzo konkretne rozwiązania, które niebawem zostaną wprowadzone: ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w wysokości nawet do 100% nakładów przeznaczanych na B+R, a w przypadku tworzenia centrów badwczo-rozwojowych- nawet do 150%. Najważniejszą zmianą projektowaną dla świata nauki będą doktoraty wdrożeniowe, czyli stypendia dla młodych ludzi, którzy zechcą przygotowywać dysertacje naukowe, jednocześnie pracując dla przedsiębiorcy. Wiceminister Dardziński z MNiSW zapowiedział, że program wystartuje już w najbliższym roku akademickim.

Dyrektor AIP UMK, Pan dr Marcin Kilanowski moderował dyskusję panelową z udziałem Pani Kathleen Graham z amerykańskiej agencji rządowej, Prof. Jarosław a Górniaka z UJ, Pana Josepha Jeonga z amerykańskiego funduszy typu venture oraz Pana wiceministra Piotra Dardzińskiego z MNiSW. Dyskusja dotyczyła możliwości i sposobów wsparcia agencji rządowych oraz innych form wsparcia innowacyjnej gospodarki.

Ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach konferencji zrobiła prezentacja Bertranda Piccarda, który opowiedział, z jakimi problemami się mierzył, aby wykonać niemożliwe zadanie, jakim dla wielu ludzi była podróż samolotem solarnym dookoła świata.

Premier Beata Szydło mówiła na konferencji, że mocno wierzy w potencjał przedsiębiorców młodego pokolenia, którzy nie wstydzą się swojego pochodzenia i są świadomi swojej wartości. Przekonywała też, że polska gospodarka po dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i prowadzonych intensywnych zmianach, ma się bardzo dobrze. Premier dużo mówiła też o polskich startupach, ich sukcesach, a także budowaniu dla nich dobrych warunków. Wizytówką działań rządu w tym względzie określiła program Start In Poland. Dodała też, że kilka miesięcy temu wspólnie z premierami Węgier, Czech i Słowacji, zadeklarowała przekierowanie części środków z funduszu wyszehradzkiego na prace badawczo-rozwojowe. Premier podkreśliła, że Polacy stoją dziś przed historyczną szansą pełnego udziału w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Zadanie wydaje się niemożliwe do wykonania, ale być może uda się je zrealizować właśnie dlatego, że podjęli się tego zadania ludzie o podobnej pasji jak Bertrand Piccard, który dokonał niemożliwego nie zważając na ograniczenia, a właściwie w ogóle nie biorąc ich pod uwagę.
Powróć do listy wiadomośći