Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018

Konkurs Liderzy Pomorza i Kujaw

Wynalazki z UMK na "Impact'18"

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

Nagrodzone wynalazki w Santa Clara

Aktualności
Voucher Badawczy- badania na zlecenie biznesu TYLKO od 4 do 25 września
2017-08-10
UWAGA! Tylko od 4 do 25 września: Voucher Badawczy- badania na zlecenie przedsiębiorców

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ – VOUCHER BADAWCZY

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji; o wsparcie można się ubiegać na zasadzie otwartego i publicznego konkursu.

 

1. NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

- wsparcie na zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych; efektem musi być innowacja procesowa lub innowacja produktowa.

 

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

- przedsiębiorcy MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

 

3. JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA?

- warunkiem jest komercjalizacja wyników prac B+R, czyli wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników przedsięwzięcia w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

- przedsięwzięcia muszą wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu.

- okres realizacji przedsięwzięć - do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.

- Wnioskodawca jest  zobowiązany do upubliczniania treści zapytań ofertowych oraz informacji o ich rozstrzygnięciu.

 

4. JAKA WYSOKOŚĆ WSPARCIA?

- wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie mniej niż 20.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

- maksymalny poziom wsparcia nie wyższy niż 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

- wartość wsparcia wynosi maksymalnie 80.000,00 zł.

 

5. KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

- planowane są dwa nabory wniosków o dofinansowanie: od 4 do 25 września 2017 r. oraz w IV kwartale 2017 r.

Istnieje możliwość uruchomienia III tury naboru wniosków w I kwartale 2018 r., ale jest ona uzależniona od niewykorzystania alokacji przeznaczonej na wcześniejsze dwie tury naborów wniosków.

- wnioski o dofinansowanie są przygotowywane i uzupełniane przez Wnioskodawców za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie kpai.pl.

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.kpai.pl.

Zapytania można zgłaszać na adres: vb@kpai.pl 

Wnioski mozna składać od 4 do 25 września 2017 r.

Należy je przygotować i uzupełnić poprzez ogólnodostępny elektroniczny system składania wniosków znajdujący się na stronie internetowej www.kpai.pl.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej jest:

a)    biuro Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, 7. Piętro, sekretariat;

b)   biuro Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy. ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek;

c)    biuro Izby Przemysłowo-handlowej w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, I Piętro;

d)   biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, ul. Gdańska 141/3, 85-022 Bydgoszcz;

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

 

Projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Voucher badawczy daje możliwość wykonywanie badań w jednostkach naukowych na zlecenie przedsiębiorców.

Wnioski składają przedsiębiorcy z sektora MŚP ze wskazaniem jednostki naukowej!!!


Więcej informacji na stronie KPAI:  http://www.kpai.pl/strona-279-ogloszenie_o_konkursie_vb.html

Powróć do listy wiadomośći