Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018

Konkurs Liderzy Pomorza i Kujaw

Wynalazki z UMK na "Impact'18"

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

Nagrodzone wynalazki w Santa Clara

Aktualności
PORTAL INNOWACJI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
2014-03-03

Niniejszy portal internetowy powstał w ramach projektu realizowanego w partnerstwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Lider projektu) z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Okres realizacji projektu: 1.01.2011 – 31.12.2012.

Źródła finansowania: koszt ogólny - 547.936,00 zł (90% - 493.142,00 ze środków MNiSW, 10% - środki własne partnerów).

Portal zawiera katalog ofert (usług analitycznych i badawczych oraz wyników badań możliwych do wdrożenia) proponowanych przez Uniwersytet dla gospodarki. Narzędzia przeszukiwania bazy danych pozwalają przy tym na łatwe dotarcie do informacji kategoryzowanych według ofert poszczególnych wydziałów UMK.

Na portalu zamieszczane są także informacje o szkoleniach organizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, np. zakładanie i prowadzenie własnej firmy typu spin-off/spin-out lub warsztaty z przygotowania biznesplanu.

W serwisie znajdują się również treści teoretyczne prezentujące np. samą ideę przedsiębiorczości akademickiej (dalej PA), pokazujące różnice pomiędzy PA w Europie i USA; informacje dotyczące komercjalizacji badań naukowych; porady o tym, jak założyć własną działalność gospodarczą tudzież jak powinien wyglądać plan biznesowy; wskazówki odnośnie sposobów finansowania wlasnej działalności gospodarczej.

Portalu powstał, aby społeczność UMK włączyła się w budowę gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego założenia możliwa jest jedynie dzięki połączeniu środowiska biznesu ze środowiskiem nauki.

Powróć do listy wiadomośći