Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018

Konkurs Liderzy Pomorza i Kujaw

Wynalazki z UMK na "Impact'18"

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

Nagrodzone wynalazki w Santa Clara

Aktualności
Drugie spotkanie z cyklu „Biznes-Nauka”
2015-04-03

Kolejne, drugie spotkanie z cyklu „Biznes-Nauka”, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”, odbyło się 15 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego w Toruniu.

Tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie instalacji membranowych w praktyce gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziesięciu firm zainteresowanych wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy naukowców w zakresie wykorzystania instalacji membranowych. Przez czterech pracowników był reprezentowany Anwil S.A., ponieważ w firmie od dawna oczekiwana była okazja do podobnego spotkania. Inne firmy reprezentowane były zazwyczaj przez prezesa lub dyrektorów ds. produkcji, a były to przede wszystkim Elana Pet Spółka z o. o., Alpinus Chemia, Biuro Inżynierii Środowiska, Pasaco, Polpharma, Hepta, Stable Group. Udział wziął również przedstawiciel firmy Mega Group z Czech,  który w bardzo interesujący sposób zaprezentował możliwości wykorzystania instalacji membranowych w swojej firmie.

Ze strony naukowców obecni byli: prof. Wojciech Kujawski, dr Piotr Szczepański oraz doktoranci, prowadzący badania w obszarze membran. Udział wzięła również przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, Pani Dorota Mazurska,  Pan Henryk Tomaszewski- Broker Innowacji z Wydziału Chemii. Spotkanie prowadził wicedyrektor AIP UMK, Pan dr Damian Walczak.

Wykład wprowadzający wygłosił Pan Prof. Wojciech Kujawski, który kilka dni wcześniej został ponownie wybrany członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Membranowego. Prof. Kujawski wskazał na główne zalety stosowania instalacji membranowych oraz mnogość zastosowań membran w różnych gałęziach przemysłu. Zebrane osoby z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały informacji na temat najnowocześniejszych badań, rozwiązań i projektów w zakresie instalacji membranowych. Zastosowanie membran w przemyśle spożywczym oraz przy oczyszczaniu ścieków i wody coraz częściej staje się nieodzowne, dlatego rynek dla zastosowań rozwija się w ostatnich latach dynamicznie i wzbudza zainteresowanie przedsiębiorców z różnych branży.

W dalszej części spotkania przedsiębiorcy zgłaszali swoje oczekiwania w stosunku do naukowców. Przedstawiciele firm obecni na poprzednim spotkaniu bardzo dokładnie określili swoje zapotrzebowania, dlatego tym razem oczekiwali deklaracji i odpowiedzi ze strony naukowców. W wyniku toczącej się dyskusji, naukowcy wstępnie ocenili możliwości zajęcia się problemami przedstawionymi przez przedsiębiorców, niestety nie wszystkie poruszane tematy można było przypisać do odpowiednich grup badawczych lub pojedynczych osób na uczelni. Wypracowanie mechanizmów poszukiwania rozwiązań wewnątrz uczelni na pewno należy usprawnić włączają w te procesy zwłaszcza Brokera Innowacji oraz prezesa CTT Sp. z o. o.

Podczas spotkania poruszano problemy związane z wykorzystaniem bioreaktorów z zanurzeniowymi membranami do oczyszczania ścieków np. przy myjniach samochodowych, gdzie występują odpady ropopochodne, przedłużeniem żywotności membran oraz wykorzystaniem instalacji membranowych do uzdatniania wody (w tym zwłaszcza poprodukcyjnej). Istotne dla przedsiębiorców okazały się sprawy związane z separacją gazów i par przez membrany nieporowate oraz odzyskiwanie lotnych związków organicznych z gazów poreakcyjnych.  Z dużym zainteresowaniem dyskutantów spotkało się też zastosowanie technik membranowych w ochronie zdrowia, czyli w inżynierii tkankowej i korzystaniu ze sztucznych organów (kontrolowane uwalnianie i biosensory).

Część networkingowa była tym razem wyjątkowo długa. Okazja do bezpośrednich rozmów między naukowcami, doktorantami i przedsiębiorcami jest prawdopodobnie najważniejszą korzyścią takich spotkań. Okazało się, że jest bardzo wiele obszarów współpracy zarówno na linii nauka-biznes, jak i biznes-biznes. Przedstawiciel firmy z Czech był oblegany przez polskich przedsiębiorców, bo była to okazja do wymiany doświadczeń z bardzo znaczącym partnerem w tej branży. Podczas drugiego spotkania w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” przedsiębiorcy oficjalnie zgłosili cztery wnioski do umieszczenia w bazie danych oczekiwanych rozwiązań, które mogą zostać przygotowane przez naukowców. 

Pracownicy UMK, zarówno naukowcy jak i pracownicy jednostek otoczenia biznesu, podjęli zobowiązanie, że zostaną zintensyfikowane działania w celu udzielenia pomocy w obszarach sugerowanych przez przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, że tego typu spotkania należy kontynuować w podobnej formule i powszechnie wyrażali opinię, że było zbyt mało czasu, aby omówić wszystkie problemy. Następne spotkania „Biznes- Nauka”  mają się odbywać raz w miesiącu, przy czym, mają to być zarówno spotkania tematyczne jak i ogólne, na które będą zapraszani przedsiębiorcy z różnych branży.

Powróć do listy wiadomośći