Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018

Konkurs Liderzy Pomorza i Kujaw

Wynalazki z UMK na "Impact'18"

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców

Nagrodzone wynalazki w Santa Clara

Aktualności
Dziewiąte spotkanie Nauka-Biznes
2015-07-24

Kolejne spotakanie z cyklu Nauka-Biznes odbyło się 30 czerwca 2015r. w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. 

Spotkanie otworzyli jego inicjatorzy, dr Michał Polasik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz p. Sławomir Cieśliński z firmy Medien Service, wyjaśniając zebranym przedstawicielom firm cel jego organizacji, sprowadzający się do:

-       rozmowy w gronie przedstawicieli firm związanych z rozwoje technologii w obszarze pieniądza elektronicznego i kryptowalut na temat możliwej ich współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu (dalej: UMK), jak wiadomo od lat aktywnym na tym polu. Temat wiodący spotkania: technologia bitcoin oraz blockchain;

-       celem tego rodzaju współpracy byłoby zacieśnienie relacji pomiędzy stronami, skutkujące docelowo prowadzeniem badań naukowych leżących jak najbardziej w interesie tej grupy przedsiębiorców i jak najbliżej ich praktyki biznesowej, a następnie  w jak największym stopniu wdrażanie ich wyników przez te firmy do stosowania w rzeczywistym obrocie gospodarczym. Niewykluczone, iż na podstawie tego spotkania część firm byłaby gotowa do podpisania z czasem deklaracji ich współpracy na linii Biznes-Nauka 

Pan dr Michał Polasik oraz Pani Anna Piotrowska (Doktorantka na UMK) obszernie przedstawili dokonania oraz aktualne i przewidywane prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w obszarze nowoczesnych technologii i metod płatności oraz kryptowalut, zarówno prowadzone w ramach własnej działalności naukowo-badawczo, jak i we współpracy z innymi instytucjami w Polsce (Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich) oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Leicester University).

W dyskusji, w której głos zabrali uczestnicy spotkania, zwrócono w szczególności uwagę na:

-       Potrzebę prowadzenia stałego monitoringu zmian zachodzących na rynku nowoczesnych płatności.

-       Pogłębianie analiz i prognoz dotyczących w szczególności nowych rozwiązań, co sprzyjałoby zarówno unikaniu błędów, jak i pozwalałoby w efektywny sposób przewidywać ich rynkowy sukces lub niepowodzenie.

-       Inicjowanie merytorycznych spotkań w gronie firm czy instytucji, nawet konkurencyjnych wobec siebie, ale w efekcie pozwalających na rozwijanie rynku i zaspokajanie nowych potrzeb klientów/konsumentów, przy jednoczesnym promowaniu i pozycjonowaniu najlepszych rozwiązań rodem z Polski na rynku  międzynarodowym.

-       Wspieranie prac poszczególnych firm w obszarach i zakresach (technologii, ekonomii itd.), którym one w pojedynkę nie są w stanie sprostać.

-       Potrzebę upowszechniania wyników badań naukowych jako sposobu na wpływanie  na systemowe rozwiązania (instytucjonalne, legislacyjne itd.) dot. nowoczesnych technologii podejmowane na szczeblu krajowym czy nawet unijnym, a także jako sposobu na upowszechnianie rzetelnej wiedzy o nowościach płatniczych na użytek polskiego społeczeństwa.

-       Potrzebę stworzenia forum do dyskusji, w zakresie możliwości przygotowania wspólnych wniosków o finansowanie ze środków UE prac rozwojowych, realizowanych we współpracy UMK z biznesem

 

Na podstawie dodatkowych pytań i odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli UMK, zebrani na spotkaniu przedstawiciele firm uznali inicjatywę UMK dot. wzajemnej współpracy za godną wsparcia i faktycznej współpracy, co zaowocowało wypełnieniem kilku wniosków o współpracy i  obietnicami kontynuowania spotkań dwustronnych.

W części końcowej spotkania odbyły się także dwustronne rozmowy pomiędzy obecnymi na spotkaniu przedstawicielami zgromadzonych firm i przedstawicielami UMK. Należy odnotować następujące ustalenia szczegółowe:

*rozmawowy na temat możliwości przeprowadzenia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prac rozwojowych, w zakresie wykorzystania płatności mobilnych oferowanych przez jedną z firm. Ustalono, że firma zwróci się do UMK z wnioskiem o przeprowadzenie takich badań. Ustalono wstępne założenia tego projektu, który w pierwszej fazie miałby polegać na przeprowadzeniu pilotażu na terenie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Pan Sebastian Smyczyński z firmy Simplito Sp. z o.o. zapytał o możliwość przygotowania przez UMK ekspertyzy, dotyczącej wymogów regulacyjnych oraz oczekiwań użytkowników odnośnie funkcjonalności, dla przygotowywanej przez jego firmę platformy handlu instrumentami pochodnymi powiązanymi z kryptowalutą bitcoin.

Dyrektor zarządzający w jednej z firm zgłosił gotowość do podpisania z UMK umowy o współpracy oraz zainteresowanie stworzenia konsorcjum, które przygotowałoby wspólnie wniosek o finansowanie prac badawczych i rozwojowych ze środków Unii Europejskiej. Badawcze prace rozwojowe miałyby dotyczyć obszaru nowych technologii i metod fintech. Zgłosił on kilka konkretnych rozwiązań, dla których firma chciałaby wspólnie z UMK prowadzić prace rozwojowe. Pierwszym jest stworzenie polskiego portfela dla kryptowalut, który posiadałby następujące cechy: multiwalutowość, deterministyczne generowanie adresów, wysoki poziom prywatności użytkowników. Drugim rozwiązaniem jest blockchain 2.0, który obsługiwałby bezpieczną tokenizację. Trzecim rozwiązaniem są narzędzia analityczne dla bitcoin, które umożliwiłyby przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.  

Powróć do listy wiadomośći