Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl
Informacje o projekcie

W ramach projektu przeprowadzone będą :

  • 84 godzinne szkolenia (w ośmiu blokach tematycznych) z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin off/spin out
  • doradztwo indywidualne dla przyszłych przedsiębiorców (przepisów prawnych, podatków i biznesplanów)- trzech ekspertów będzie doradzać dwa razy w miesiącu po dwie godziny przez 18 miesięcy)
  • "Forum Przedsiębiorczości Akademickiej" - dwie imprezy wystawiennicze (w maju 2011 i 2012 roku), podczas których zaprezentowane będą oferty Wydziałów UMK kierowane do biznesu oraz innowacyjne firmy wyrażające zainteresowanie współpracą z naukowcami w celu wdrożenia badań lub korzystania z możliwości wykonywania ekspertyz, pomiarów i usług analitycznych świadczonych przez UMK. "Forum" ma się stać miejscem  do nawiązania współpracy między biznesem i nauką

W wyniku realizacji projektu:

  • powstanie baza ofert (usług analitycznych i badawczych oraz wyników badań możliwych do wdrożenia) Uniwersytetu dla gospodarki. Pośrednicy innowacji będą zbierać, w poszczególnych jednostkach wydziałowych, informacje o możliwych do wykonania badaniach, ekspertyzach i usługach).
  • powstanie portal internetowy, pozwalający na wyszukiwanie odpowiednich rozwiązań wśród ofert prezentowanych przez Wydziały UMK
  • zostaną ustawione kioski internetowe (5) w budynkach Uczelni, które będą prezentowały portal i jednocześnie promowały wszelkie usługi oferowane przez UMK dla świata zewnętrznego
  • zostanie wykonana profesjonalna ocena potencjału rynkowego dla wynalazku wytypowanego przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (uznanego wstępnie za możliwy do komercjalizacji)