Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Konsultacje – onkologia, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, - wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie: miażdżyca i jej następstwa-promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie stylu życia i odżywiania, - leczenie chorób przewlekłych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Promowanie zachowań pro-zdrowotnych dzieci i młodzieży, - edukacja, profilaktyka zaburzeń odżywiania i chorób cywilizacyjnych, - poradnictwo rodzinne, - badania zaburzeń neuropsychologicznych, - opieka w chorobach przewlekłych i nowotworowych, - aktywizacja zawodowa i społeczna w grupach osób starszych i niepełnosprawnych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Badania z zakresu epidemiologii i uwarunkowań genetycznych procesów starzenia, - edukacja, leczenie, rehabilitacja i opieka w grupie osób starszych, - organizacja i modernizacja systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Prowadzenie kursów specjalistycznych W dziedzinach: - konserwacja i restauracja dzieł sztuki, - konserwatorstwo, - muzealnictwo, - krytyka artystyczna.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Prowadzenie kursów specjalistycznych W dziedzinach: - grafiki warsztatowej i projektowania graficznego, - działań multimedialnych i intermedialnych, - rzeźby i kształtowania przestrzeni publicznej, - malarstwa sztalugowego oraz malarstwa w architekturze
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Analizy i ekspertyzy dotyczące rozwoju demograficznego, - opracowania prognostyczne, badania zachorowalności i umieralności, warunków i jakości życia, patologii społecznych, - monitoring opadu pyłkowego w kontekście chorób alergicznych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Ocena zasobów wiatru na potrzeby lokalizacji elektrowni wiatrowych, - ocena zasobów energii słonecznej na potrzeby energetyki fotowoltaicznej i fototermicznej, - odnawialne źródła energii (OZE) w planach rozwoju społeczno-gospodarczego, - pomiary natężenia przepływu w ciekach wodnych, - plany batymetryczne zbiorników, - analizy i oceny z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opracowywanie i redakcja kartograficzna map analogowych/cyfrowych oraz warstw tematycznych na potrzeby opracowań geoportalowych i map interaktywnych, - digitalizacja, kalibracja i rektyfikacja materiałów analogowych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych w środowisku systemów informacji geograficznej (GIS), - geoinformacyjne opracowywanie wyników badań geologicznych i hydrogeologicznych, - projektowanie baz danych przestrzennych w standardzie GIS, -tworzenie modeli 3D w środowisku Google Sketch Up, – nachylenia, ekspozycje, zasięg widoczności, wyznaczanie zlewni i kierunków spływu, zmiany poziomu i zasobów zbiorników wodnych, analizy potencjalnej erozji ze spłukiwania, wielotematyczna interpretacja zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych, itp.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.