Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wykonywanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej lub pełnej dokumentacji zabytków; Wykonywanie badania zabytków architektury pod kątem ustalenia historii, przemian budowlanych i wyznaczenia ścieżki działań konserwatorskich i restauratorskich
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Ekspertyzy dotyczące pogody i klimatu oraz ich zmian w okresie 1951-obecnie dla Polski; Ekspertyzy dotyczące zróżnicowania topoklimatów w Toruniu; Udostępnianie danych meteorologicznych ze Stacji Meteorologicznej Katedry Meteorologii i Klimatologii w Toruniu włącznie z ich interpretacją
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Badanie własności luminescencyjnych minerałów i materiałów syntetycznych
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Ocena ekonomicznych skutków regulacji prawnych dotyczących rynku usług płatniczych; Ocena potencjału rynkowego dla innowacji na rynku usług płatniczych oraz produktów bankowość elektronicznej; Budowa i weryfikacja strategii rynkowych dla uczestników rynku usług płatniczych; Optymalizacja procesów gospodarczych w zakresie obsługi sprzedaży i płatności w transakcjach detalicznych; Segmentacja rynku w zakresie bankowości elektronicznej i usług płatniczych.
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Badanie wpływu wybranych substancji na behawior termoregulacyjny i przeżywalność Paramecium caudatum; Modulacja stanu zapalnego z wykorzystaniem inhibitorów hydrolaz epoksydowych
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Synteza nowych pochodnych amidrazonów o potencjalnej aktywności ptrzeciwzapanej i przeciwbakteryjnej
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Badania i szkolenia z zakresu teorii komunikacji, retoryki i erystyki, ze szczególnym uwzględnieniem opisu teoretycznego oraz implementacji praktycznej sztuki argumentacji, manipulacji i perswazji.
Teoria komunikacji: argumentacja, manipulacja, perswazja
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Humanistyczny

Rachunek kosztów działań i jego implementacja w przedsiębiorstwie transportu drogowego Analizy i prognozy zjawisk ekonomicznych; Diagnoza stanu działania firmy oraz propozycje usprawnień; Szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w przedsiębiorstwach
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Analiza wybranych materiałów malarskich; badania konserwatorskie; badania technologii i technik zabytkowych dzieł sztuki; ekspertyza konserwatorska
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Analiza jakościowa (identyfikacja) materiałów polimerowych, kontrola materiałów stosowanych w przetwórstwie, - badanie współczynnika płynięcia dla materiałów polimerowych, analiza wpływu dodatków stosowanych w polimerach na ich właściwości i zachowanie się w środowisku naturalnym
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.