Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Komputerowe projektowanie leków – obliczenia kwantowochemiczne i dokowanie; Charakteryzacja materiałów technikami mikroskopii sił atomowych (AFM); Copywriter (wymyślanie haseł reklamowych i sloganów z wątkiem naukowym)
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Planowanie dla potrzeb gospodarki optymalnych struktur ekologicznych w różnej skali przestrzennej i o różnym stopniu złożoności
Ocena racjonalności ekologicznej metodami energetyki ekologicznej w systemach zarządzanych przez człowieka; Ocena zakresu przeobrażeń szaty roślinnej wywołanych procesami gospodarczymi i zmianami klimatu; Opracowanie efektywnych programów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.
Dodano: 2014-11-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Detekcja w tkankach roślin, zwierząt w tym człowieka poszukiwanych molekuł; Zastosowanie technik kultur in vitro w uzyskaniu nowych odmian roślin; Kontrola wzrostu i plonów roślin
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Hodowla organizmów modelowych: Drosophila melanogaster (muszka owocowa) - szczep dziki oraz wybrane mutanty; Caenorhabditis elegans (nicień) – szczep dziki; 2. Biodegradacja tworzyw polimerowych: wspomagana wybranymi gatunkami roślin, wspomagana wybranymi mikroorganizmami glebowymi
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania społeczne prowadzone od A do Z, służące planowaniu, diagnozowaniu działań społecznych o charakterze politycznych, edukacyjnym, gospodarczym; Metoda projektów społecznych jako alternatywna forma zajęć dla studentów szkół wyższych, kierunków społecznych
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Prowadzenie badań klinimetrycznych z zakresu funkcjonowania osób starszych w środowisku; Analiza i ocena projektów geriatrycznych; Doradztwo w zakresie pielęgnowania osób starszych, edukacji zdrowotnej, zdrowego starzenia; Szkolenia w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Analizy sedymentologiczne, m.in. wielkości i rodzaju cząstek mineralnych, badania genezy osadów; Kartowanie geologiczne utworów powierzchniowych i kartowanie geomorfologiczne wraz z cyfrowym opracowaniem map wynikowych w różnych skalach.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Szkolenie i doradztwo w zakresie protokołu dyplomatycznego i dobrych manier.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Ocena wpływu różnych typów oddziaływań na ekosystemy wodne
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Genotypowanie w badaniach populacyjnych metodą PCR-RFLP lub mPCR-RFLP; Analiza funkcjonalna genów metalotionein poprzez heterologiczną ekspresję
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.