Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wykonywanie dokumentacji historyczno-artystycznej; inwentaryzacji dzieł sztuki; dokumentacji fotograficznej dzieł sztuki;
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Prowadzenie szkoleń, studiów podyplomowych dot. informatyki: programowanie (C#, C++) grafika 3D (OpenGL)
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Analiza i ocena w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej, w tym zwłaszcza w aspekcie ochrony ilości i jakości wód; Ekspertyza i doradztwo w zakresie gospodarowania wodą
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Opracowanie, budowa i uruchomienie sterowników i regulatorów mikroprocesorowych oraz systemów kontrolno-pomiarowych
Sterowniki i regulatory mikroprocesorowe dla układów automatyki
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Projektowanie i realizacja małej formy użytkowej: statuetki, medale lane i bite, tablice pamiątkowe, mała forma użytkowa, projekty aranżacji rzeźbiarsko- architektonicznych; Szkolenia w zakresie upowszechniania kultury; Warsztaty artystyczne – upowszechnianie sztuki / dyscyplina: sztuki piękne
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Nauka formułowania logicznych, komunikatywnych, poprawnych stylistycznie i możliwie zwięzłych wypowiedzi (a w wypadku tekstów pisanych – dodatkowo zgodnych z zasadami ortografii i interpunkcji); Nauka czytania i słuchania ze zrozumieniem
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Identyfikacja i oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach środowiskowych, polimerach, opakowaniach, wodach, żywności.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania dotyczące oznaczania węglowodorów, luteiny, pozostałości acetonu, chlorku metylenu, octanu etylu w dostarczonych próbkach stentów metodą SHS-GC-FID
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Analizy, doradztwo, szkolenia i ekspertyzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Planowanie przestrzenne w nawiązaniu do koncepcji miasta kompaktowego, eko miasta, miasta inteligentnego (smart city)
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.