Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Analiza ekspresji w komórkach zwierzęcych i roślinnych , rekombinacja DNA, wybrane elementy analizy promieniotwórczości, szkolenia i warsztaty dla pracowników naukowych, laboratoryjnych, studentów i uczniów.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza dystrybucji/lokalizacji określonych molekuł w komórkach zwierzęcych i roślinnych , wizualizacja cytoszkieletu aktynowego, analiza ultrastrukturalna komórek i tkanek, szkolenia i warsztaty dla pracowników naukowych, laboratoryjnych, studentów i uczniów.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Warsztaty, szkolenia dla seniorów (osoby 60+) z zakresu doskonalenia umiejętności cyfrowych; Warsztaty, szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów w praktyce edukacyjnej; Ekspertyzy, porady, konsultacje w zakresie metodyki opracowania materiałów dydaktycznych w kursach blended-learning i e-learning
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Analiza żywności i farmaceutyków
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie planów ochrony parków kulturowych; Opracowanie programu opieki nad zabytkami; Kwerendy muzealne dotyczące polskich zbiorów grafiki artystycznej; Ewidencja zabytków ruchomych XIX-XX w.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Analizy chromatograficzne materiałów, w zakresie ich składu; okreslanie parametrów uytkowych polimeru butelkowego PET oraz recyklatu z butelek PET; doradztwo naukowo-techniczne w zakresie implementacji technik membranowych;
Dodano: 2014-11-20
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonywanie dokumentacji konserwatorskich dla obiektów architektonicznych; inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowych; Kart ewidencji zabytków architektury i budownictwa; Przygotowanie prelekcji z zakresu architektury XIX-XXIw.
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Wykonanie syntezy związków metaloorganicznych (alkoholany cyny i antymonu, kwasy boronowe); Synteza związków organicznych na zamówienie.
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Warsztaty i wykłady multimedialne dla nauczycieli oraz uczniów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Prowadzenie szkoleń z zakresu finansów, funduszy inwestycyjnych; przygotowywanie ekspertyz i raportów rynkowych; analiza danych rynkowych i finansowych; audyt strategii biznesowej firmy; zarządzanie projektami; wsparcie w projektowaniu zarządzania strategicznego i operacyjnego; projektowanie zmian w organizacji; doradztwo w zakresie CSR
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.