Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Działania artystyczne: wykorzystanie szeroko rozumianej sztuki jako elementu resocjalizacji, terapii, edukacji
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Utylizacja roztworów odpadowych, modyfikacja roztworów (odsalanie, odkwaszanie, zakwaszanie, itd.) technikami membranowymi
Dodano: 2014-11-17
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Szkolenia z zakresu telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; Doradztwo w zakresie funduszy strukturalnych, w tym tworzenia aplikacji oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS.
Dodano: 2014-11-14
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Oznaczanie poziomu endogennych fitohormonów oraz analiza ekspresji genów. Interpretacja wyników. Specjalistyczne doradztwo metodyczne.
Dodano: 2014-11-14
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ekspertyzy paleośrodowiskowe, geomorfologiczne, środowiskowe, paleogeograficzne
Dodano: 2014-11-14
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Badania próbek polimerowych i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem dostępnych metod; badanie właściwości fizykochemicznych polimerów i tworzyw sztucznych na próbkach dostarczonych przez klienta
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie analizy wielkości i rodzaju cząstek mineralnych na potrzeby geologii inżynierskiej i poszukiwawczej; Analiza danych przestrzennych GIS, kartografia cyfrowa, modelowanie zjawisk fizycznych w środowisku; Pobór nieskonsolidowanych osadów powierzchniowych jeziornych, rzecznych i lądowych
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Doradztwo w wyborze orientacji zawodowo-edukacyjnej, poradnictwo w zakresie edukacji całożyciowej
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Zarządzanie pozytywnym potencjałem organizacji; Zarządzanie marką; Zarządzanie strategiczne; Rozwiązywanie problemów organizacyjnych
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Przygotowanie analizy języka działań publicznych
Semiotyczna analiza wypowiedzi (w procesach sądowych, pozwach, aktach prawnych i regulaminach), - ekspertyzy sądowe powyższych, - przygotowywanie ekspertyz wypowiedzi (aktów prawnych i regulaminów), pod kątem ich zgodności z intencjami prawodawcy oraz niesprzeczności przepisów. - przygotowywanie przemówień oraz scenariuszy debat (tzw. speech writing).
Dodano: 2014-11-13
Kategorie
Wydział: Wydział Humanistyczny

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.