Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Pomoc w planowaniu kariery zawodowej i profesjonalnej autoprezentacji 2. Pomoc w wyborze odpowiednich kandydatów na stanowiska
Pomoc w wyborze odpowiednich kandydatów na stanowiska
Dodano: 2014-10-31
Kategorie
Miniaturowe techniki separacyjne – badania, technologie, doradztwo
Miniaturowe techniki separacyjne – badania, technologie, doradztwo
Dodano: 2014-10-31
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Ekspertyzy z zakresu szeroko pojętego prawa międzynarodowego, w tym zwłaszcza z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego
Dodano: 2014-10-23
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

DOTACJE UNIJNE (POZYSKIWANIE DOTACJI, DORADZTWO, SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI, POPRAWIANIE GOTOWEJ DOKUMENTACJI, ROZLICZANIE I REALIZACJIA/KOORDYNACJA PROJEKTÓW)
DOTACJE UNIJNE (pozyskiwanie dotacji, doradztwo, sporządzanie dokumentacji, poprawianie gotowej dokumentacji, rozliczanie i realizacjia/koordynacja projektów)
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
BADANIA OPINII, SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW / BADANIA SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI KLIENTÓW
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Badania wizerunku, tożsamości i reputacji organizacji, ANALIZA I KSZTAŁTOWANIE CAŁOŚCIOWEJ IDENTYFIKACJI ORGANIZACJI
Badania nt. postrzegania organizacji przez pracowników, klientów, etc. (jej wizerunku, reputacji).
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Optymalizacja warunków upraw dla określonych gatunków roślin. Szkolenia odnośnie przydatności/szkodliwości GMO, genetycznie modyfikowanych or-ganizmów
Doradztwo i konsultacje dotyczące biologii roślin, anatomii i morfologii roślin, biologii molekularnej, biotechnologii, allelopatii roślin oraz fizjologii roślin
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Charakterystyka związków chemicznych, mieszanin oraz materiałów z wykorzystaniem technik analizy jakościowej i ilościowej.
Oferta dotyczy wykonania analiz składu, budowy oraz właściwości materiałów, produktów mieszanin itp. wykonywanych przy użyciu szerokiego wachlarza metod instrumentalnych
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Wykonanie analizy ilościowej kationów metali z roztworów wodnych wieloskładnikowych. 2) Wykonanie widma UV-Vis lub analizy ilościowej substancji organicznych.
Analiza ilościowa kationów metali. Wykonanie widma UV-Vis i analiza ilościowa.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Identyfikacja zmian w materiale genetycznym i opracowywanie testów diagnostycznych i prognostycznych z wykorzystywaniem technik biologii molekularnej.
Identyfikacja zmian w materiale genetycznym i opracowywanie testów diagnostycznych i prognostycznych z wykorzystywaniem technik biologii molekularnej. Oferta obejmuje:  analizę sekwencji z użyciem biologicznych baz danych,  dobór metody oraz ekstrakcję kwasów nukleinowych z użyciem metod manualnych i kolumienkowych,  opracowywanie warunków reakcji (np. sekwencje starterów, stężenia reagentów, profile termiczne) i protokołów prowadzonych badań,  wykonywanie analiz w wykorzystaniem takich technik jak: klasyczny PCR, PCR-RFLP, PCR w czasie rzeczywistym z użyciem SYBR Green i sond molekularnych, mikromacierze ekspresyjne i porównawczej hybrydyzacji genomowej.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.