Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Pomiary własności spektralnych oraz termicznych ciał stałych oraz cieczy
W ramach oferty wykonane mogą zostać badania podstawowych własności ciał stałych oraz cieczy jak: absorpcja w zakresie widzialnym oraz podczerwieni, fotoluminescencja w funkcji temperatury od 10 K do pokojowej oraz pomiary termicznej dyfuzyjności, efuzyjności oraz przewodności.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Trening interkulturowy w języku angielskim, skierowany w szczególności do nauczycieli chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz pracowników sektora biznesowego
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

1. Trening interkulturowy w języku angielskim dla nauczycieli chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz pracowników sektora biznesowego, 2. Szkolenie dla trenerów biznesowych chcących podnieść kwalifikacje/rozwinąć kompetencje w języku angielskim 3. Szkolenie/szkoła letnia dla nauczycieli j. angielskiego chcących uaktualnić wiedzę i umiejętności
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Kryminalistyczne badania broni strzeleckiej i wariografia kryminalistyczna
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Testowanie nowych środków farmakologicznych, testowanie środków zwalczających owady szkodniki, Testy w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych nowych substancji do produktów spożywczych.
Dla firm zajmujących się zwalczniem owadów szkodników. Dla firm farmaceutycznych zajmujacych się testowaniem nowych środków farmakologicznych. Dla firm przemysłu spożywczego – w zakresie bezpieczeństwa wprowadzanych nowych substancji do produktów spożywczych.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Sporządzanie analiz, raportów, projektów programów, planów, aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, społeczności lokalnych i publicznego oraz porządku publicznego oraz programów szkoleń w tym zakresie
Diagnozowanie obecnych i przewidywanych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego, oceny działań służb i instytucji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego, analiza programów i przygotowywanie programów ochrony bezpieczeństwa publicznego.
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Sporządzanie ekspertyz z zakresu stanowienia i stosowania przepisów prawa wyborczego
Dodano: 2014-10-22
Kategorie
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Izolowanie biomateriałów, analiza biomateriałów i kosmetyków
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Pomoc w planowaniu kariery zawodowej i profesjonalnej autoprezentacji
Prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Hodowla in vitro komórek prawidłowych, macierzystych i nowotworowych - ocena cytotoksyczności związków i materiałów - szkolenia specjalistyczne z zakresu hodowli komórek in vitro, analiz biochemicznych - warsztaty dla uczniów szkół
Dodano: 2014-10-21
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.