Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Opinie prawne i doradztwo dotyczące przepisów historycznych w sprawach sądowych 2. Opinie prawne i doradztwo w zakresie spraw reprywatyzacyjnych
Opinie prawne i doradztwo
Dodano: 2014-10-09
Kategorie
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Przygotowywanie umów o współpracy badawczo-rozwojowej, umów konsorcjum; Analizy SWOT oraz badania case study; Przygotowywanie raportów dotyczących przedsiębiorczości akademickiej, współpracy nauki z biznesem etc. ; Pomoc w przygotowaniu wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R);
Pomoc w przygotowaniu wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R);
Dodano: 2014-10-09
Kategorie
Prognozowanie wyników głosownia i wyborów. 2. Badania i analizy marketingowe w zakresie segmentacji i targetyzacji rynków 3. Szkolenia w zakresie nabywania i doskonalenie wszelkich kompetencji „miękkich”
Oferta dotyczy przygotowania i przeprowadzania symulacji wyborczych w oparciu o analizę matematyczno-statystyczną historycznych danych oraz identyfikowanie trendów w zachowaniach głosujących na podstawie danych socjodemograficznych we wszystkich możliwych elekcjach.
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Wykorzystanie niestandardowych form informacji w celu modelowania i upowszechniania wizerunku określonego produktu, człowieka itp.
Biblioterapia. Prowadzenie szkoleń i kursów we wskazanym zakresie
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Synteza i charakterystyka mezoporowatych adsorbentów węglowych, tlenkowych i zeolitowych. Materiały mezoporowate, kondensatory, baterie, elektrody, nośniki katalizatorów, adsorbenty
materiały mezoporowate, kondensatory, baterie, elektrody, nośniki katalizatorów, adsorbenty
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Inwentaryzacja i badania konserwatorskie konstrukcji zabytkowych ołtarzy. 2. Szkolenia z zakresu konserwacji i restauracji zabytkowej stolarki architektonicznej i meblarskiego wyposażenia wnętrz.
Inwentaryzacja i badania konserwatorskie konstrukcji zabytkowych ołtarzy. 2. Szkolenia z zakresu konserwacji i restauracji zabytkowej stolarki architektonicznej i meblarskiego wyposażenia wnętrz.
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Kompleksowe badania i analizy antropologiczne
Badania całych grup ludzkich i społeczności lokalnych oraz pojedynczych osób, a także ludzkich szczątków kostnych pochodzących z różnych źródeł. Oferta obejmuje kompleksowe analizy materiału i rejestrację wybranych cech na zaprojektowanych formularzach, przygotowanie baz danych oraz wnioskowanie, w tym przygotowanie opinii i zaleceń
Dodano: 2014-10-08
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Odczytywanie zanikającej treści na dokumentach, materiałach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych 2. Badania autentyczności dzieł sztuki oraz dokumentów na podstawie badań podłoży papierowych
W ramach oferty proponuje się podjęcie prób uczytelnienia treści zanikających obrazów - głównie na podłożach papierowych (w postaci: pieczątek, podpisów, tekstów, spłowiałego obrazu fotograficznego). Skuteczność użytych metod zależy od rodzaju oraz stopnia zniszczenia treści w wyniku oddziaływania niezależnych czynników niszczących (np. zalania, wyblaknięcia od słońca) lub celowego unieczytelnienia (np. wydrapanie tekstu, wymazanie gumką).
Dodano: 2014-10-07
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Modulacja procesu zapalnego przy użyciu inhibitorów hydrolazy epoksydowej. 2) Osłabienie ubocznych efektów chemioterapii. 3) Analiza immunoreaktywności pacjentów.
naliza ekspresji cytokin w komórkach immunokompetentnych.
Dodano: 2014-10-07
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ekstrakcja polisacharydu peptydowego (PSP) z grzybów leśnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykorzystanie tego związku jako suplementu w chemioterapii i hipertermii.
Analiza ekspresji cytokin w komórkach immunokompetentnych.
Dodano: 2014-10-03
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.