Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Badanie fizykochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów.
Badanie fizykochemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów.
Dodano: 2014-10-01
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Skład i projekt książek tradycyjnych i elektronicznych z wykorzystaniem narzędzi DTP i DPS w pakiecie Adobe Creative Cloud
Skład i opracowanie materiałów przygotowanych do druku lub/i publikowanych na urządzeniach mobilnych (posiadam certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu DTP i DPS). Korekta tekstu w języku angielskim.
Dodano: 2014-10-01
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Analiza danych i opracowanie statystyczne wyników badań naukowych lub związanych z oceną stanu środowiska przyrodniczego na potrzeby ekspertyz środowiskowych
Doradztwo i konsultacje związane z inwazyjnymi organizmami wodnymi, w szczególności z małżem racicznicą zmienną Dreissena polymorpha
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania usługowe, analizy chemiczne na zlecenie
Analizy chemiczne i badania materiałów dla gospodarki
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Przygotowanie planów ochrony obszarów chronionych w zakresie fauny, 2. inwentaryzacje fauny kręgowców na poziomie gminy, powiatu, Parku Krajobrazowego, rezerwatu przyrody, Parku Narodowego, nadleśnictwa etc., 3. ocena oddziaływania inwestycji na faunę kręgowców lądowych, 4. ocena oddziaływania planów i projektów na zasoby chronionych gatunków kręgowców, 5. zarządzanie gatunkami chronionymi
Szkolenia z zakresu ochrony gatunkowej, szkolenia z zakresu bioróżnorodności i potrzeby jej ochrony, szkolenia z zakresu praktyczne metody ochrony gatunkowej w środowiskach antropogenicznych.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Waloryzacja fauny wód śródlądowych
• wykonanie badań: badania hydrobiologiczne i ichtiologiczne zgodnie z przyjętymi metodami, analiza i opracowanie wyników • doradztwo i konsultacje w zakresie hydrobiologii, ichtiologii, ekologii organizmów wodnych, badań eksperymentalnych zwierząt wodnych, gospodarki rybackiej
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Badania prekliniczne (w warunkach in vivo i in vitro) nad immunomodulacyjnymi właściwościami preparatów pochodzenia roślinnego
Ocena biokompatybilności implantów opartych na nanotechnologii mających zastosowanie np. w chirurgii szczękowo-twarzowej
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w szeroko rozumianej diagnostyce roślin
Oferta obejmuje wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w szeroko rozumianej diagnostyce roślin oraz opracowywanie optymalnych warunków upraw roślin w celu poprawy ich wzrostu i produktywności, jak również szkolenia specjalistyczne oraz spotkania popularyzujące naukę.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

diagnozy psychologiczne
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Pomoc w wyborze odpowiednich kandydatów na stanowiska
pomoc w formułowaniu oferty pracy - analiza i ocena dokumentów aplikacyjnych - przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych - diagnoza kompetencji kandydatów do pracy metodą Assessment Center
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.