Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej w urzędzie. Zarządzanie dokumentacją w instytucji
Komunikacja wewnętrzna w urzędzie: szkolenie z zakresu poprawnej komunikacji wewnątrz urzędu i jej wpływie na wizerunek instytucji na zewnątrz. Relacje przełożony podwładny; podwładny przełożony; urzędnik petent – determinanty, mechanizmy, konsekwencje. 2. Zarządzanie dokumentacją w instytucji: szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania, analizę typów i rodzajów wytwarzanej dokumentacji, analizę obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych, instrukcje kancelaryjne i archiwalne, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz EZD.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Ocena mechanizmu działania czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Ocena mechanizmu działania czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Lekarski

Wywiady eksperckie
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Projektowanie systemów elektronicznych i energoelektronicznych.
Systemy elektroniczne w przemyśle. Oferujemy wykonanie projektu urządzenia elektronicznego. Wykonujemy również konieczne badania poprzedzające projekt prototypu. Działamy w dziedzinach takich jak: automatyka-robotyka, miernictwo, edukacja, transmisja danych.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Ocena mechanizmu działania czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Badania oraz ekspertyzy z zakresu biologii medycznej, w tym biologii naczyń oraz biologii nowotworów, z uwzględnieniem oceny potencjalnych markerów nowotworowych i wpływu czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Lekarski

Wielokryterialne wspomaganie decyzji – analiza i doradztwo
Oferta obejmuje dogłębną analizę rozpatrywanego problemu decyzyjnego, pomoc w jego strukturalizacji, ustalenie kryteriów oceny wariantów decyzyjnych i określenie ich istotności, modelowanie preferencji uczestników procesu decyzyjnego, dobór odpowiedniej metody wielokryterialnego wspomagania decyzji, sporządzenie finalnej rekomendacji oraz zbadanie wrażliwości i odporności otrzymanego rozwiązania na zmiany wykorzystywanych parametrów.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Statystyczna analiza danych.
Gromadzenie danych, przygotowanie ich do analizy, prezentacja metodami tabelarycznymi i graficznymi oraz statystyczna analiza danych.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wykłady/seminaria dla zainteresowanych podmiotów nt. rozmaitych aspektów kultury i literatury francuskiego średniowiecza (np. dla Uniwersytetu III wieku; studenci, którzy uczęszczali na moje wykłady ogólnouniwersyteckie, wypowiadali się o nich pochlebnie). 2. Porady/konsultacje dotyczące metodologii badań naukowych i redagowania rozmaitych prac naukowych w zakresie literaturoznawstwa (w ramach np. jakichś organizowanych przez Uczelnię kursów przygotowujących czy rozwijających). 3. Warsztaty z zakresu „kultury słowa” (wdrożenie do twórczości literackiej, elementy warsztatu autorskiego – do wykorzystania np. w terapii psychologicznej, jako forma „leczniczej” ekspresji lub sublimacji przeżyć.
Warsztaty z zakresu „kultury słowa” (wdrożenie do twórczości literackiej, elementy warsztatu autorskiego – do wykorzystania np. w terapii psychologicznej, jako forma „leczniczej” ekspresji lub sublimacji przeżyć.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Ocena mechanizmu działania czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Badania oraz ekspertyzy z zakresu biologii medycznej, w tym biologii naczyń oraz biologii nowotworów, z uwzględnieniem oceny potencjalnych markerów nowotworowych i wpływu czynników chemicznych i fizycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Lekarski

Opinie prawne dotyczące stosowania przepisów z zakresu prawa wyborczego, Szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów, a także o informowaniu wyborców o wyborach w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wyborczego.
Szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów, a także o informowaniu wyborców o wyborach w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wyborczego.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.