Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Synteza, właściwości i reakcje chiralnych ligandów typu zasad Schiffa; synteza i reakcje kwasów hydroksamowych i ich pochodnych; synteza i enancjoselektywna redukcja karbonylowych pochodnych benzofuranu
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Oczyszczania gazów, - utleniania inertnych substancji organicznych, - wykrywania, analizy zawartości, a także charakterystyki rodników w produktach żywnościowych, farmaceutycznych, przemysłowych, -wytwarzania powłok typu ditlenek tytanu/srebro (TiO2/Ag)
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Adsorpcja gazów, par i cieczy na węglach, adsorpcja jonów i jej wpływ na powierzchniowe procesy elektrochemiczne, charakterystyka fizykochemicznych właściwości otrzymywanych materiałów zeolitowych, - chemiczna modyfikacja powierzchni węgli w celu zmiany składu chemicznego powierzchniowych grup aktywnych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Fizyczna modyfikacja polimerów, Plazmowa modyfikacja polimerów, Wykorzystanie mieszanin polimerowych, kompleksy polimerowe, przenikające się sieci polimerowe, - badania właściwości fizykomechanicznych, badania morfologii polimerów, - termiczna stabilność polimerów, - fotodegradacja, fotoutlenianie i fotostabilizacja polimerów i kopolimerów, - biodegradacja polimerów, - badanie procesów fotopolimeryzacji, - badanie polimerów stosowanych w dentystyce, - biopolimery, biomateriały, - wpływ promieniowania UV na polimery naturalne
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania w zakresie polimerów, modyfikacji polimerów, recyklingu polimerów oraz w obszarze membran (wytwarzanie, modyfikacje i kompleksowa charakterystyka) i membranowych technik rozdzielczych (elektrodializa, dializa dyfuzyjna, mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, erwaporacja i destylacja membranowa).
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Badania przeprowadzane przez Katedrę Biomateriałów i Kosmetyków Wydziału Chemii UMK
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Poszukiwanie nowych metod oznaczania anionów nieorganicznych i metali oraz konserwantów, barwników i antyutleniaczy w olejach roślinnych i w mięsie. Badania strukturalne lotnych związków koordynacyjnych Cu, Ag, Au. Analiza składu i morfologii otrzymanych warstw. Synteza, badania strukturalne i cytotoksyczne związków koordynacyjnych platyny i palladu z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

Edukacja środowiskowa i prozdrowotna, - technologie informacyjne, - badania nad procesem kształcenia i rozwojem kompetencji
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Produkty i świadczenia ekosystemu w planowaniu rozwoju miast i obszarów rekreacyjnych, - planowanie ekosystemu w krajobrazie rolniczym z uwzględnieniem plantacji drzew szybko rosnących, - udział w planowaniu krajobrazu dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji, - ekologia terenów zasolonych; syntaksonomia zbiorowisk halofilnych, muraw kserotermicznych, - inwentaryzacja i waloryzacja bioty porostów, - analiza anatomiczna, ksylogeneza i fenologia drzew
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Entomologia sądowa – szacowanie daty zgonu na podstawie śladów entomologicznych, - systematyka i biogeografia roślin i owadów, - dendrologia i ocena kondycji lasów i pojedynczych drzew, - ocena walorów ekosystemów lądowych, - opracowanie ekspertyz ekologicznych, - molekularne analizy filogenetyczne i ich wykorzystanie w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych, - stosowanie makroekologicznych metod obliczeniowych, - biogeografia, systematyka i faunistyka Lepidoptera.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.