Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »

Charakteryzacja własności scyntylacyjnych materiałów optoelektronicznych
Charakteryzacja własności scyntylacyjnych materiałów optoelektronicznych
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prowadzenie szkoleń w zakresie: a) rozwoju kompetencji społecznych takich jak: komunikacja interpersonalna, zachowania asertywne, negocjacje biznesowe, handlowe i w stosunkach pracy dla różnych grup zawodowych, b) zarządzania pracą zespołową dla kierowników projektów, pracowników, c) rozwoju indywidualnej kreatywności, d) psychospołecznych uwarunkowań kierowania ludźmi, e) sztuki autoprezentacji dla różnych grup odbiorców;
Doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania ludźmi: a) diagnozowanie i usprawnianie procedur rekrutacyjnych, b) projektowania trafnych i rzetelnych narzędzi rekrutacyjnych, c) analizy potencjału zespołu i usprawnianie pracy zespołu.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Badanie właściwości optycznych materiałów. Wyznaczanie parametrów optycznych badanych materiałów.
Badanie właściwości optycznych materiałów. 2. Wyznaczanie parametrów optycznych badanych materiałów.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Ocena wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne.
Ocena wpływu działalności człowieka na ekosystemy wodne.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza stanowisk negocjacyjnych najważniejszych uczestników globalnych negocjacji klimatycznych pod kątem ich zgodności z dążeniami Unii Europejskiej.
Analiza stanowisk negocjacyjnych najważniejszych uczestników globalnych negocjacji klimatycznych pod kątem ich zgodności z dążeniami Unii Europejskiej.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Analiza danych przestrzennych GIS
Analiza danych przestrzennych GIS
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Systemy elektroniczne w przemyśle. Oferujemy wykonanie projektu urządzenia elektronicznego. Wykonujemy również konieczne badania poprzedzające projekt prototypu. Działamy w dziedzinach takich jak: automatyka-robotyka, miernictwo, edukacja, transmisja danych.
Projektowanie systemów mikroprocesorowych, urządzeń elektronicznych oraz pisanie oprogramowania.
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Diagnostyka stanów termicznych organizmu zwierząt i człowieka
Diagnostyka stanów termicznych organizmu zwierząt i człowieka
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analizy i oceny wyników finansowych przedsiębiorstwa Doradztwa i ekspertyz w zakresie restrukturyzacji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa Przygotowania ekspertyz, opinii i szkoleń z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz przeprowadzanie wycen Szkoleń, doradztwa i ekspertyz z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym Szkoleń, doradztwa i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Analizy i oceny wyników finansowych przedsiębiorstwa Doradztwa i ekspertyz w zakresie restrukturyzacji oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa Przygotowania ekspertyz, opinii i szkoleń z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz przeprowadzanie wycen Szkoleń, doradztwa i ekspertyz z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym Szkoleń, doradztwa i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Dodano: 2014-09-26
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Analiza chemiczna wód i gleb. Analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF. Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego(prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Analiza ilościowa roztworów wykonywana na sterowanym komputerowo titratorze potencjometrycznym; oznaczenia: zasadowości, kwasowości, wodorowęglanów, węglanów, chlorków, bromków, jodków, siarczanów, fosforanów, wapnia, magnezu, baru, chloru, itp.
Analiza chemiczna wód i gleb. Analiza pierwiastków (od Na do U), w tym metali ciężkich w różnych matrycach, szczególnie matrycach stałych techniką XRF. Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych (prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Utylizacja ścieków i odpadów przemysłu nieorganicznego(prace laboratoryjne + propozycje rozwiązań technologicznych). Analiza ilościowa roztworów wykonywana na sterowanym komputerowo titratorze potencjometrycznym; oznaczenia: zasadowości, kwasowości, wodorowęglanów, węglanów, chlorków, bromków, jodków, siarczanów, fosforanów, wapnia, magnezu, baru, chloru, itp.
Dodano: 2014-09-26
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.