Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Prace nad rozwojem innowacyjnych strategii analizy genomu ssaków, - analiza ekspresji genów i opracowanie biomarkerów z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania genomu nowej generacji oraz bioinformatyki.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza roślinnych genów zaangażowanych w obronę przed stresem, - zastosowanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów glebowych do promowania wzrostu rzepaku na glebach zdegradowanych, - badania interakcji mikroorganizmów glebowych z roślinami, - prace nad macierzą jądrową jako regulatorem aktywności transkrypcyjnej genów, - genetyczne badania populacyjne dzieci i młodzieży w kierunku identyfikacji zagrożeń chorobami metabolicznymi, - analiza polimorfizmu w badaniach przesiewowych.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Analiza ultrastrukturalna i molekularna komórek zwierzęcych i roślinnych, - molekularne podstawy biologii rozwoju zwierząt i roślin, - badanie ekspresji genów in vitro oraz in situ, - przestrzenna organizacja i funkcja domen jądrowych w komórkach eukariotycznych, - identyfikacja czynników/mechanizmów odpowiedzialnych za proces zapylenia i zapłodnienia u roślin kwiatowych, - badanie interakcji DNA-białko; przestrzenna organizacja chromatyny.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Udział koniugatów auksyn w regulacji wzrostu i rozwoju roślin oraz ich reakcji na stres abiotyczny, - charakterystyka biochemiczna i molekularna oraz prace nad wykorzystaniem cytozolowych fosfolipaz A2 w tkankach człowieka, - kontrola proliferacji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych: optymalizacja warunków efektywnej hodowli oraz ukierunkowanego różnicowania.
Dodano: 2016-04-26
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena wpływu warunków środowiska na fizjologię wzrostu i rozwoju roślin oraz plonowanie gatunków uprawnych i użytkowych, - dobór parametrów sztucznego oświetlenia dla określonego profilu uprawy, - transformacja różnych gatunków roślin za pomocą Agrobacterium thumefaciens i Agrobacterium rhizogenes, - opracowanie testów diagnozujących choroby roślin, - charakterystyka molekularnych markerów tolerancji zasolenia, - opracowanie medycznych testów diagnostycznych i prognostycznych w oparciu o techniki biologii molekularnej
Dodano: 2016-04-25
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Szkolenia dla podmiotów obecnych na Europejskim Szlaku Kulturowym Camino de Santiago. Przygotowanie przewodników po odcinku polskim Szlaku Św. Jakuba
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Teologicznego
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Teologiczny

Realizacja projektów związanych ze sztuką współczesną i obiektami zabytkowymi
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Sztuk Pięknych
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Sztuk Pięknych

Badania naukowe z zakresu prawa, administracji i doradztwa podatkowego
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Prawa i Administracji
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Badania naukowe w zakresie nauk społecznych, nauk o polityce, o mediach, o bezpieczeństwie, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej oraz innych nauk społecznych
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Sporządzanie ekspertyz i opinii dla organów administracji samorządowej, rządowej, parlamentarnej; współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi nakierowana na wdrożenie wyników prowadzonych badań w instytucjach edukacyjnych
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk Pedagogicznych
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.