Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Badania naukowe oraz rozwiązania w zakresie zrównoważonego gospodarowania w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk o Ziemi
Dodano: 2016-04-06
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi

Badania w zakresie: geriatria, onkologia, kardiologia, miażdżyca i jej następstwa w postaci zespołów ostrego i przewlekłego niedokrwienia narządów oraz ran przewlekłych, przewlekłe choroby zapalne układu ruchu i przewodu pokarmowego, pediatria, epidemiologia chorób i zespołów cywilizacyjnych, edukacja zdrowotna, poradnictwo, opieka paliatywna, zaburzenia neuropsychologiczne, funkcjonowanie w społeczeństwie, rehabilitacja, a także kształcenie podyplomowe pracowników ochrony zdrowia
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk o Zdrowiu CM
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Analizy, ekspertyzy i badania, głównie związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych i ratowniczych badaniach wykopaliskowych na terenie budowy dróg
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk Historycznych
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Projekty konsultingowe, badania w zakresie gospodarki
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wsparcie informatyczne i informatyczno-statystyczne dla biznesu: projektowanie, analiza architektury, implementacje oraz wdrożenia złożonych systemów informatycznych w szerokim zakresie
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Matematyki i Informatyki
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki

Bogata infrastruktura badawcza i diagnostyczna w zakresie szeroko rozumianej medycyny i biotechnologii - wykorzystywanie najnowszych osiągnięć biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii, a także zaawansowane narzędzia bioinformatyczne.
Dodano: 2016-04-04
Kategorie
Wydział: Wydział Lekarski

Poszerzanie kompetencji: pomysłowość, elastyczność i oryginalność myślenia, niekonwencjonalność wielostronność oglądu rzeczywistości i umiejętność oceny sytuacji
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Humanistycznego
Dodano: 2016-04-04
Kategorie
Wydział: Wydział Humanistyczny

Fotonika, informatyka stosowana, automatyka i robotyka oraz techniki radiowe - wykonywanie przez WFAiIS prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Dodano: 2016-04-04
Kategorie
Wydział: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Badania w zakresie filologii polskiej, klasycznej i neofilologii, nad językami, piśmiennictwem i kulturami narodów europejskich
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody i techniki wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Filologicznego
Dodano: 2016-03-31
Kategorie
Wydział: Wydział Filologiczny

Prowadzenie badań z zakresu bioanalityki, analityki farmaceutycznej, diagnostyki laboratoryjnej, technologii postaci leku
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Farmaceutycznego CM
Dodano: 2016-03-30
Kategorie
Wydział: Wydział Farmaceutyczny

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.