Nie jesteś zalogowany!


Baza ofert

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Inwentaryzacja malakologiczna - ocena bogactwa gatunkowego ślimaków i małży na terenach chronionych i obszarach planowanych inwestycji.
Inwentaryzacja malakologiczna - ocena bogactwa gatunkowego ślimaków i małży na terenach chronionych i obszarach planowanych inwestycji.
Dodano: 2016-09-13
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Ocena ryzyka wystąpienia u ludzi korzystających z kąpielisk "świądu pływaków" wywołanego przez cerkarie ptasich schistosom: badania malakologiczno-parazytologiczne.
Ocena ryzyka wystąpienia u ludzi korzystających z kąpielisk "świądu pływaków" wywołanego przez cerkarie ptasich schistosom: badania malakologiczno-parazytologiczne.
Dodano: 2016-09-12
Kategorie
Wydział: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Sporządzenie ekspertyzy – opracowania historycznego służącego przeprowadzeniu prac konserwatorskich, jak również prac o charakterze inwentaryzacyjnym w zakresie dzieł sztuki;
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Wykonywanie kwerend historycznych, - wykonywanie badań genealogicznych i heraldycznych, -wykonywanie analiz kartograficznych, - wykonywanie ekspertyz dla instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie planowanych ekspozycji, budowy lub rewitalizacji szlaków turystycznych (np. Szlaku Piastowskiego), - wykonywanie ekspertyz w zakresie wojskoznawstwa, ekspertyz archiwalnych oraz prowadzenie kursów i szkoleń w odniesieniu do archiwów, kancelarii jawnych i tajnych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Metody obrazowania płodu w USG przy pomocy techniki Power Dopplera, ultrasonografii 4 D oraz rezonansu magnetycznego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przewlekłych chorobach immunologicznych narządu ruchu i układu pokarmowego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Rehabilitacja ruchowa i psychospołeczna w chorobach przewlekłych, narządu ruchu, po urazach układu kostno-stawowego oraz uszkodzeniach układu nerwowego; rehabilitacja osób starszych i dzieci, ocena sprawności ruchowej, profilaktyka urazów i rehabilitacja sportowców, - rehabilitacja w szpitalach uzdrowiskowych z uwzględnieniem nowoczesnych metod fizjoterapii
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Badania nad patogenezą zaburzeń słuchu i mowy
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie neuropsychologicznych i genetycznych uwarunkowań chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem otyłości
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie epidemiologii chorób i zespołów chorobowych będących następstwem procesów cywilizacyjnych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »

Wyszukiwarka ofert

Lista ofert

Na niniejszej liście znajdują się oferty opublikowane w systemie w kolejności chronologicznej. 

Jeżeli nie zalogowałeś się do systemu, otrzymasz tylko proste informacje o wybranych ofertach. Jeżeli chcesz uzyskać informacje o szczegółach wybranej oferty musisz się zalogować od systemu. Możesz to zrobić tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie, możesz się zarejestrować tutaj.

Posługiwanie się listą

Każda oferta wyświetla się w postaci prostokąta zawierającego Nazwę, Daty utworzenia i modyfikacji, Streszczenie, Informacje o przydzielonych kategoriach.

Tylko dla zalogowanych

Jeśli jesteś zalogowany to możesz poznać szczegóły oferty,  klikając w odpowiednie przyciski:

  • Pokaż szczegóły: Zobaczyć pełen opis oferty
  • PDF: Wygenerować podsumowanie oferty w formacie PDF

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z naukowcami odpowiedzialnymi za tą ofertę, zadaj pytanie, klikając przycisk pytanie.