Nie jesteś zalogowany!

Przeglądanie ofert na podstawie kategorii

Opublikowane oferty w kategorii: Wydział Wydział Nauk Historycznych. Powrót do kategorii nadrzędnej
Szkolenia z komunikacji wewnętrznej w urzędzie. Zarządzanie dokumentacją w instytucji
Komunikacja wewnętrzna w urzędzie: szkolenie z zakresu poprawnej komunikacji wewnątrz urzędu i jej wpływie na wizerunek instytucji na zewnątrz. Relacje przełożony podwładny; podwładny przełożony; urzędnik petent – determinanty, mechanizmy, konsekwencje. 2. Zarządzanie dokumentacją w instytucji: szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania, analizę typów i rodzajów wytwarzanej dokumentacji, analizę obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych, instrukcje kancelaryjne i archiwalne, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz EZD.
Dodano: 2014-09-30
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Opinie i ekspertyzy dotyczące obiektów książkowych, kartograficznych i graficznych
Array
Dodano: 2014-10-31
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Opisy i analizy dzieł sztuki, szczególnie średniowiecznej, ich kontekstów kulturowych oraz źródeł formy i znaczenia, działania popularyzacyjne historii sztuki, fotografia dzieł sztuki
Dodano: 2014-11-04
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Kurs marketingu wydawniczego w powiązaniu z obrazem współczesnego rynku książki
Dodano: 2014-11-12
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Wykonywanie dokumentacji historyczno-artystycznej; inwentaryzacji dzieł sztuki; dokumentacji fotograficznej dzieł sztuki;
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

1. Wykonanie badań i konsultacji dotyczących dziejów Kościoła Wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej. 2. Konsultacje historyczne w zakresie historii Europy Wschodniej XVI-XVIII w.. 3. Opisy archiwaliów z XVI-XVIII w. sporządzonych w języku staropolskim, rosyjskim, starobiałoruskim, staroukraińskim. 4. Tworzenie inwentarzy archiwalnych. 5. Tłumaczenia dokumentów genealogicznych z XIX i XX w. z j. rosyjskiego na polski.
Dodano: 2014-12-01
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Analizy, ekspertyzy i badania, głównie związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych i ratowniczych badaniach wykopaliskowych na terenie budowy dróg
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk Historycznych
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Wykonywanie kwerend historycznych, - wykonywanie badań genealogicznych i heraldycznych, -wykonywanie analiz kartograficznych, - wykonywanie ekspertyz dla instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie planowanych ekspozycji, budowy lub rewitalizacji szlaków turystycznych (np. Szlaku Piastowskiego), - wykonywanie ekspertyz w zakresie wojskoznawstwa, ekspertyz archiwalnych oraz prowadzenie kursów i szkoleń w odniesieniu do archiwów, kancelarii jawnych i tajnych.
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Sporządzenie ekspertyzy – opracowania historycznego służącego przeprowadzeniu prac konserwatorskich, jak również prac o charakterze inwentaryzacyjnym w zakresie dzieł sztuki;
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk Historycznych

Korzystanie z bazy ofert


Kategorie ofert

Znajdujesz się wewnątrz wybranej wcześniej kategorii. Poniżej możesz zobaczyć opublikowane w tej kategorii i jej podkategoriach oferty, lub jeszcze bardziej zawęzić filtr kategoryzacji

Wybierz podkategorię wybranej kategorii z poniższej listy