Nie jesteś zalogowany!

Przeglądanie ofert na podstawie kategorii

Opublikowane oferty w kategorii: Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu. Powrót do kategorii nadrzędnej
Wywiady eksperckie
Dodano: 2014-09-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Prowadzenie badań klinimetrycznych z zakresu funkcjonowania osób starszych w środowisku; Analiza i ocena projektów geriatrycznych; Doradztwo w zakresie pielęgnowania osób starszych, edukacji zdrowotnej, zdrowego starzenia; Szkolenia w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych.
Dodano: 2014-11-21
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Badania w zakresie: geriatria, onkologia, kardiologia, miażdżyca i jej następstwa w postaci zespołów ostrego i przewlekłego niedokrwienia narządów oraz ran przewlekłych, przewlekłe choroby zapalne układu ruchu i przewodu pokarmowego, pediatria, epidemiologia chorób i zespołów cywilizacyjnych, edukacja zdrowotna, poradnictwo, opieka paliatywna, zaburzenia neuropsychologiczne, funkcjonowanie w społeczeństwie, rehabilitacja, a także kształcenie podyplomowe pracowników ochrony zdrowia
Zakres potencjalnych możliwości, w ramach których może zostać rozwinięta współpraca oraz metody, techniki i unikalna aparatura, wykorzystywane w pracy badawczej Wydziału Nauk o Zdrowiu CM
Dodano: 2016-04-05
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Badania z zakresu epidemiologii i uwarunkowań genetycznych procesów starzenia, - edukacja, leczenie, rehabilitacja i opieka w grupie osób starszych, - organizacja i modernizacja systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Promowanie zachowań pro-zdrowotnych dzieci i młodzieży, - edukacja, profilaktyka zaburzeń odżywiania i chorób cywilizacyjnych, - poradnictwo rodzinne, - badania zaburzeń neuropsychologicznych, - opieka w chorobach przewlekłych i nowotworowych, - aktywizacja zawodowa i społeczna w grupach osób starszych i niepełnosprawnych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie: miażdżyca i jej następstwa-promowanie zachowań prozdrowotnych w zakresie stylu życia i odżywiania, - leczenie chorób przewlekłych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje – onkologia, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, - wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie epidemiologii chorób i zespołów chorobowych będących następstwem procesów cywilizacyjnych
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Konsultacje w zakresie neuropsychologicznych i genetycznych uwarunkowań chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem otyłości
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Badania nad patogenezą zaburzeń słuchu i mowy
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Rehabilitacja ruchowa i psychospołeczna w chorobach przewlekłych, narządu ruchu, po urazach układu kostno-stawowego oraz uszkodzeniach układu nerwowego; rehabilitacja osób starszych i dzieci, ocena sprawności ruchowej, profilaktyka urazów i rehabilitacja sportowców, - rehabilitacja w szpitalach uzdrowiskowych z uwzględnieniem nowoczesnych metod fizjoterapii
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w przewlekłych chorobach immunologicznych narządu ruchu i układu pokarmowego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Metody obrazowania płodu w USG przy pomocy techniki Power Dopplera, ultrasonografii 4 D oraz rezonansu magnetycznego
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Korzystanie z bazy ofert


Kategorie ofert

Znajdujesz się wewnątrz wybranej wcześniej kategorii. Poniżej możesz zobaczyć opublikowane w tej kategorii i jej podkategoriach oferty, lub jeszcze bardziej zawęzić filtr kategoryzacji

Wybierz podkategorię wybranej kategorii z poniższej listy