Nie jesteś zalogowany!
Fizyczna modyfikacja polimerów, Plazmowa modyfikacja polimerów, Wykorzystanie mieszanin polimerowych, kompleksy polimerowe, przenikające się sieci polimerowe, - badania właściwości fizykomechanicznych, badania morfologii polimerów, - termiczna stabilność polimerów, - fotodegradacja, fotoutlenianie i fotostabilizacja polimerów i kopolimerów, - biodegradacja polimerów, - badanie procesów fotopolimeryzacji, - badanie polimerów stosowanych w dentystyce, - biopolimery, biomateriały, - wpływ promieniowania UV na polimery naturalne
Dodano: 2016-04-29
Kategorie
Wydział: Wydział Chemii