ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: 669 902 414
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #28

ITW

» Wydział Chemii Gałąź naukowa: SCI-TECH Dyscyplina: Nauki chemiczne
Data utworzenia: 2021-04-29
Rodzaj oferty:  Spółki SPIN-OFF
Opis oferowanych usług

PROFIL SPÓŁKI

Działalność Instytutu Technik Węglowych skupia się na rozwijaniu nano- technologii węglowej, współtworzeniu innowacyjnych, wielofunkcyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów w oparciu o surowce nanowęglo- we, takie jak nanorurki węglowe, grafen. Spółka jest producentem i dostaw- cą komponentów na bazie nanorurek węglowych i innych surowców węglo- wych.

OFERTA

  • Dla producentów tworzyw sztucznych, farb, lakierów, środków smarnych oferujemy komponenty na bazie nanowęgli i mikroproszków grafitowych poprawiające właściwości mechaniczne, przewodnictwa cieplnego, prze- wodnictwa elektrycznego, hydrofobowości, właściwości tribologicznych.
  • Dla laboratoriów badawczych i przemysłowych oferujemy nanorurki jedno – i wielościenne, surowe i sfunkcjonalizowane, lasy nanorurek na podło- żach, mikroproszki grafitowe o różnym stopniu uziarnienia, zmodyfikowany grafit ekspandujący.
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie doboru komponentów nanowęglowych w celu uzyskania materiałów o zadanych funkcjonalnościach, np. podwyż- szonej przewodności cieplnej, elektrycznej, podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, podwyższonej hydrofobowości.
  • Wykonujemy ekspertyzy w zakresie: ilościowej analizy składu pierwiast- kowego oraz analizy składu chemicznego polimerów, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych, analiz struktury krystalicznej powłok, mate- riałów, ceramiki i betonów, analiz właściwości elektrycznych.

Adres siedziby

Osadnicza 1, 87-100 Toruń

Adres e-mail

biuro@carbon4nano.com

NIP

0000619841

Data założenia

2016

Zarząd firmy

Paweł Stanisław Szroeder - Prezes Zarządu

Paweł Matlakiewicz - Członek Zarządu

Kontakt

Joanna Bukowska broker.ctt@umk.pl (Tel. kom.: )