ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: 669 902 414
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #29

Centrum Badań Polarnych

» Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Gałąź naukowa: SCI-TECH Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku
Data utworzenia: 2021-04-29
Rodzaj oferty:  Laboratoria UMK
Opis laboratorium

Oferta biznesowa:

•celem jest prowadzenie badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych
•współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych
•stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projek - tów badawczych związanych z regionami polarnymi
•promocja wiedzy o regionach polarnych

Usługi badawcze:
•prowadzenie badań i analiz z zakresu współczesnych przemian środowiska przyrodniczego
•prowadzenie badań współczesnych zmian kriosfery
•ocena zagrożeń związanych ze zjawiskami śnieżno-lodowymi
 

Usługi szkoleniowe i doradcze:
•edukacja z zakresu nauk o Ziemi organizacja prezentacji popularnonaukowych (np. cykliczny Dzień Polarny, https://dzienpolarny.umk.pl)

Opis usług oferowanych w laboratorium

Zadaniem Centrum jest w szczególności:

  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizatorskiej w zakresie prowadzenia badań naukowych w regionach polarnych (Arktyka i Antarktyka) i obszarach współcześnie zlodowaconych;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych w regionach polarnych;
  • stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych.

Centrum realizuje swoje zadania poprzez badania naukowe, wyprawy naukowe, projekty badawcze, wykłady, odczyty, prelekcje, spotkania, stypendia, wizyty, konferencje i publikacje naukowe.

Współrzędne geograficzne

Lat: 53.021016 Len: 18.569055

Akredytacja

NIE

Kontakt

wnozigp@umk.pl

Wyposażenie

Aparatura pomiarowa wykorzystywana w celach komercyjnych:

•sprzęt do pomiarów hydrologicznych, śnieżnych i lodowych
•sprzęt do kartowania terenu (GPS, dron)

Cennik

Do indywidualnego ustalenia 

Kontakt

Tomasz Starczewski 286108@stud.umk.pl (Tel. kom.: )