ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: 669 902 414
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #30

Labolatorium Analiz Środowiskowych

» Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Gałąź naukowa: SCI-TECH Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku
Data utworzenia: 2021-04-29
Rodzaj oferty:  Laboratoria UMK
Opis laboratorium

Oferta biznesowa:
•ekspertyzy dotyczące oceny stanu środowiska
•ekspertyzy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko
•analizy laboratoryjne fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne właściwości gleb i osadów 
• analizy wód powierzchniowych i podziemnych
•przygotowanie projektów badań
•wykonanie i montaż urządzeń rejestrujących stan środowiska.

Opis usług oferowanych w laboratorium

Laboratorium Analiz Środowiskowych (LAŚ) jest jednostką Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu utworzoną 1.10.2019 roku. Do głównych zadań Laboratorium należy:

  • wspieranie działalności naukowej pracowników i doktorantów Wydziału, a także studentów realizujących badania laboratoryjne w ramach zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych;
  • realizacja odpłatnych zleceń dla podmiotów zewnętrznych, w tym wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny stanu środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (we współpracy ze specjalistami z poszczególnych katedr Wydziału).

W Laboratorium zatrudnieni są pracownicy inżynieryjno-techniczni z dużym doświadczeniem w zakresie analiz, potwierdzonym znaczącym dorobkiem naukowym, w tym dwóch ze stopniem doktora. Laboratorium dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem analitycznym. Gwarantuje to wysoką jakość usług laboratoryjno-badawczych, na które składają się: dobór lub opracowanie odpowiednich metod analitycznych, wykonanie oznaczeń, zestawienie wyników analiz wraz z ich interpretacją. Zakres analiz laboratoryjnych obejmuje fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne właściwości gleb i osadów oraz analizy wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto oferujemy przygotowanie projektów badań, wykonanie i montaż urządzeń rejestrujących stan środowiska.

Współrzędne geograficzne

Lat: 53.021685 Len: 18.566246

Akredytacja

NIE

Kontakt

wnozigp@umk.pl

Wyposażenie

Aparatura pomiarowa wykorzystywana w celach komercyjnych:
•analizator elementarny CNS
•spektrometr absorpcji atomowej ASA
•chromatograf jonowy
•spektrofotometr UV-ViS
•laserowy miernik uziarnienia osadów i gleb

Cennik

Do ustalenia indywidualnie

Kontakt

Tomasz Starczewski 286108@stud.umk.pl (Tel. kom.: )