ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: 669 902 414
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #31

Obserwatorium Meteorologiczne

» Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Gałąź naukowa: SCI-TECH Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku
Data utworzenia: 2021-04-29
Rodzaj oferty:  Laboratoria UMK
Opis laboratorium

Oferta biznesowa:
•pomiary i kompleksowe analizy meteorologiczne, klimatyczne i bioklimatologiczne
•ocena zasobów solarnych i wiatru na potrzeby lokalizacji elektrowni słonecznych i wiatrowych
•analizy i oceny z zakresu klimatologii m.in. analiza zagrożeń ze strony niebezpiecznych zjawisk pogodowych dla celów inwestycyjnych
•ocena warunków meteorologicznych i bioklimatologicznych dla celów turystyki i rekreacji,
•zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

Usługi badawcze:
•pomiary i analizy meteorologiczne i bioklimatologiczne

Usługi szkoleniowe i doradcze:
•adaptacja do zmian klimatu i środowiska

Opis usług oferowanych w laboratorium

W Katedrze Meteorologii i Klimatologii przez wiele lat prowadzono starania zmierzające do utworzenia Obserwatorium Meteorologicznego. W 2008 roku, dzięki uzyskaniu grantu aparaturowego MNiSW, starania te zostały uwieńczone sukcesem (budowa Obserwatorium).

Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii stanowi nowoczesny obiekt składający się ze standardowego ogródka meteorologicznego usytuowanego przed budynkiem Wydziału Nauk o Ziemi oraz z tarasu obserwacyjnego położonego na jego dachu. Podstawą wyposażenia Obserwatorium są najwyższej klasy przyrządy automatyczne takich firm jak np. Vaisala czy Kipp&Zonen. Ważnym elementem wyposażenia Obserwatorium są także przyrządy tradycyjne, używane do pomiarów meteorologicznych od wielu lat.

Głównym celem istnienia Obserwatorium jest umożliwienie prowadzenia różnego rodzaju prac naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej zarówno na poziomie podstawowego kursu meteorologii jak i w kształceniu specjalizacyjnym – w tym magisterskim. Obserwatorium pełni także ważną rolę w popularyzowaniu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród wszystkich innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

Opiekę naukowo-techniczną nad ogródkiem meteorologicznym sprawuje dr hab. Andrzej Araźny, prof. UMK, natomiast nad tarasem obserwacyjnym dr hab. Joanna Uscka-Kowalkowska, prof. UMK.

Współrzędne geograficzne

Lat: 53.021688 Len: 18.566252

Akredytacja

NIE

Kontakt

andy@umk.pl

Wyposażenie

Aparatura pomiarowa wykorzystywana w celach komercyjnych:
•automatyczne stacje meteorologiczne Vaisala, Davis i in. (do bada - nia m.in. temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, opadów atmosferycznych, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru i in.)

Cennik

Odpłatne udostępnianie danych (wszystkie dostępne elementy meteorologiczne, cena za jedną wartość liczbową danych – wraz z VAT):

  • Dane godzinowe – koszt 10 groszy (2,40 zł/dzień)

  • Dane o rozdzielczości dobowej – koszt 50 groszy (15,50 zł/miesiąc)

  • Dane o rozdzielczości miesięcznej – koszt 5 złotych (60zł/rok)

  • Dane o rozdzielczości rocznej – koszt 10 złotych

Dodatkowo kupujący ponosi jednostkowy koszt przygotowania danych w wysokości 50 złotych. W przypadku przygotowania ekspertyz koszt roboczogodziny wynosi 100 złotych (wraz z VAT), a w przypadku innych usług (np. oprowadzanie po Obserwatorium Meteorologicznym Katedry Meteorologii i Klimatologii) koszt roboczogodziny wynosi 80 złotych (wraz z VAT). W przypadku zamówień na większą liczbę danych istnieje możliwość negocjacji ceny. Przy każdorazowym cytowaniu zakupionych danych wymagane jest podanie źródła: Obserwatorium Meteorologiczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu (pogoda.umk.pl).

Kontakt

Tomasz Starczewski 286108@stud.umk.pl (Tel. kom.: )