ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: 669 902 414
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #6

Idea Spin Sp. z o. o.

» Wydział Chemii Gałąź naukowa: LIFE SCIENCE Dyscyplina: Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Data utworzenia: 2021-02-18
Rodzaj oferty:  Spółki SPIN-OFF
Opis oferowanych usług

Oferta biznesowa dla otoczenia gospodarczego – biznesu (konkrety)

 

W ramach naszej działalności oferujemy:

 

  1. PROCESY I SZKOLENIA KREATYWNE

 

  1. Procesy kreatywne z zastosowaniem design thinking, których efektami są nowe rozwiązania, ulepszenia, rozwijanie już istniejących produktów czy usług.

 

  1. Szkolenie z zakresu rozwijania kreatywności indywidualnych pracowników, szkolenia z zakresu realizowania procesu kreatywnego w grupie,

  2. Szkolenia z zakresu design thinking.

 

 

  1. True Feelings” – Poczuj, co czują inni:

 

  1. Eventy – ich celem jest zwiększenie poziomu empatii wśród pracowników, którzy pracują z seniorami, świadcząc dla nich usługi lub opracowują produkty dla osób starszych. Dzięki zmianie perspektywy mogą oni lepiej rozpoznać trudności wieku senioralnego i zrozumieć swoich klientów.

  2. Warsztaty – w trakcie ich realizacji pracownik danej firmy lub instytucji idzie ścieżką klienta seniora, dokonując audytu przestrzeni, oznaczeń, dokumentacji, procesów itp. Identyfikacja barier i utrudnień staje się wstępem do ich usuwania, ulepszania rozwiązań adresowanych do seniorów.

  3. Procesy – korzystając z doświadczeń zgromadzonych w trakcie głębokiej empatii zespoły złożone z pracowników danej firmy lub instytucji oraz studentów i ekspertów, opracowują nowe rozwiązania (produkty lub usługi), udoskonalają i rozwijają już istniejące, dopasowując je do rzeczywistych potrzeb osób starszych.

Adres siedziby

ul. Gagarina 5/102

Adres e-mail

biuro@ideaspin.pl

NIP

BRAK

Data założenia

2018

Zarząd firmy

BRAK

Kontakt

Dawid Maliszewski 286222@stud.umk.pl (Tel. kom.: )