ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 26 40
e-mail: innowacje@umk.pl


 

O nas

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (CPATT) zostało powołane z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku przekształcenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Centrum pełni następujące role:

  • akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w rozumieniu art. 148 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
  • centrum transferu technologii w rozumieniu art. 148 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum:  

  • rozwija kompetencje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, niezbędne do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz do prowadzenia niezależnych działań przedsiębiorczych,
  • wspiera pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w zakresie wykorzystania wyników prac badawczych i prac rozwojowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • wspiera proces ewaluacji działalności naukowej w obszarze jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

  • Zespół wspierania przedsiębiorczości i inkubacji,
  • Zespół wsparcia ochrony własności przemysłowej,
  • Zespół wspierania transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Zapraszamy do współpracy!  

Więcej informacji o Centrum dostępnych jest w Regulaminie.