ul. Jurija Gagarina 7
87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 26 40
e-mail: innowacje@umk.pl


 

CPATT UMK

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (CPATT) zostało powołane z dniem 1 stycznia 2021 r. w wyniku przekształcenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Centrum pełni następujące role:

  1. akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w rozumieniu art. 148 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
  2. centrum transferu technologii w rozumieniu art. 148 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum: 

  • rozwija kompetencje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, niezbędne do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz do prowadzenia niezależnych działań przedsiębiorczych,
  • wspiera pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w zakresie wykorzystania wyników prac badawczych i prac rozwojowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • wspiera proces ewaluacji działalności naukowej w obszarze jej wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Do Państwa dyspozycji pozostają:

  • Zespół wspierania przedsiębiorczości i inkubacji,
  • Zespół wsparcia ochrony własności przemysłowej,
  • Zespół wspierania transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Zapraszamy do współpracy! 

Więcej informacji o Centrum dostępnych jest w Regulaminie.


NASZ ZESPÓŁ

mgr Justyna Łaskowska
mgr Justyna Łaskowska
Dyrektor CPATT UMK
mgr Adrianna Czarnecka
mgr Adrianna Czarnecka
Asystentka Dyrektora Centrum
mgr Karina Pokorska
mgr Karina Pokorska
Doradca ds. księgowych i przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Kalocińska Szumska
mgr Aleksandra Kalocińska Szumska
Broker Innowacji
mgr Ilona Szymańska
mgr Ilona Szymańska
Broker Innowacji
mgr Barbara Gregorczyk
mgr Barbara Gregorczyk
Broker Innowacji
mgr Michał Podczarski
mgr Michał Podczarski
Broker Innowacji
mgr inż. Grzegorz Ćwikliński
mgr inż. Grzegorz Ćwikliński
Rzecznik Patentowy
mgr Honorata Fajga-Żurańska
mgr Honorata Fajga-Żurańska
Specjalistka ds. Inno4YUFE