Wniosek o wpisanie do bazy danych podmiotów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniem badań naukowych i prac rozwojowych i/lub wspólnymi projektami badawczymi z UMK
(ulica, nr lokalu)
NIP przedsiębiorstwa
KRS przedsiębiorstwa

Dyrektor/Prezes

Osoba do kontaktów z Uczelnią

Oczekwiania/propozycje przedsiębiorstwa Przewidywany (oczekiwany) termin podjęcia współpracy